באנו חושך לגרש

שירי ילדים חנוכה


שיר חנוכה מדהים שכל ילד וילד יהודי מכיר " באנו חושך לגרש ".