שירי ילדים חנוכה

הנרות הללו.


השיר "הנרות הללו" של חג החנוכה.