יש לנו תיש

שירי ילדות שמחים.


יש לנו תיש - שיר ילדות שמח במיוחד.