רד אלינו אווירון

שיר אהוב נוסטלגי ונהדר לילדים.


רד אלינו אוירון קח אותנו למרום נתרומם עד ראש עצים ונהיה כציפורים נעלה לכוכבים נרחף בין עננים ונבוא להתארח בביתו של הירח. לשמיים יד נושיט כוכבים משם נוריד נמלא את הכיסים מתנות לילדים