נד נד

שיר הנדנדות הגדול מכולם!


נד, נד, נד, נד, רד, עלה, עלה ורד! מה למעלה? מה למטה? רק אני, אני ואתה. נד, נד, נד, נד, רד, עלה, עלה ורד! שנינו שקולים במאזניים בין הארץ לשמיים.