יונתן הקטן

שיר נהדר של עוזי חיטמן.


יונתן הקטן, רץ בבוקר אל הגן הוא טיפס על העץ אפרוחים חיפש אוי ואוי לו לשובב חור גדול במכנסיו מן העץ התגלגל ועונשו קיבל