ידיים למעלה

ידיים למעלה על הראש, על הכתפיים...


ידיים למעלה על הראש על הכתפיים אחת, שתיים, שלוש. עצמו את העיניים ועכשיו פקחו איזה יום יפה כפיים מחאו. ידיים למעלה עשר אצבעות מנופפות שלום להתראות.