סדר פסח

שירים ששרים בסדר פסח


מחרוזת השירים: עבדים היינו, חד גדיא, אחד מי יודע, בכל דור ודור, והיא שעמדה.


שירי פסח, שירי ילדים, שירים לילדים.