דורה עושה סקי

צבעו את דורה כשהיא עושה סקי במורד ההר