משחקי חניה - מכוניות מצחיקות

החנו את המכניות המצחיקות במקומות המסומנים.


משחקי חניה - משחק המכוניות המצחיקות, עזרו להחנות את המכוניות המצחיקות במקומות המסומנים (בעזרת החצים).