ארתור עוצר את הזמן

ארתור שואל איך אפש רלעצור את הזמן


ארתור במרדף אחרי הזמן , זהו הפרק מספר 136 וזהו הפרק שבו ארתור כאילו נוסע בזמן!


ארתור , סרטים לילדים, יובל המבולבל