רינת גבאי - מותק של פסטיבל

מותק של פסטיבל


לרינת גבאי עשרות או מאות שירי ילדים. זהו אחד משירי הילדים הרבים שעשתה, השיר נקרא "נגיד" ומהנה מאוד לשמיעה.


רינת גבאי, סרטים לילדים, שירים לילדים.